12 tháng 6, 2014

Một số ý kiến kiến về lộ trình thoát Trung


      Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, “thoát Trung” đã và đang trở thành một đòi hỏi rất cấp bách cả về tình cảm lẫn lý trí, cả tư duy lẫn hành động không thể không thực hiện của toàn thể dân tộc ta. Phải chăng đã đến lúc nêu khẩu hiệu “Thoát Trung hay là chết!” Suy ra: ai đồng ý thoát Trung là yêu nước, ai chống lại là phản động!

5 tháng 6, 2014

THOÁT TRUNGVì sao  chúng ta phải kiên quyết “thoát Trung?“       
Có thể nói , chính hành động hung hăng, trắng trợn của TQ đặt dàn khoan 981 vào lãnh hải VN đã tạo ra cơ hội ngàn năm có một cho dân tộc ta: phải dứt khoát “thoát Trung” để tồn tại và phát triển. Dường như thời cơ đã đến: Yêu cầu thoát Trung chưa bao giờ mạnh mẽ cấp bách như hiện nay.