22 tháng 3, 2015

Thử đoán mò

Ngoài chuyện Hà Nội “đốn cây, đốn cả lòng dân”, rồi “trồng nhầm” cây rẻ tiền, sau đó vị Phó Sở trong cuộc họp báo đã bỏ trả lời nhiều câu hỏi để chạy lấy người v.v... hiện có vài cái tin thời sự không thể không khiến mấy cụ nhà ta suy ngẫm.
Thứ nhất: Ông NTN, về danh nghĩa không tham gia chính quyền, chỉ là CT Mặt trận - một Tổ chức quần chúng - nhưng lại sang Ấn Độ với những cuộc gặp mặt chính thức mang tầm cỡ QG..
Thứ hai: Ông TĐQ, chỉ là Bộ trưởng nhưng đã làm việc ngang vai với nhiều đại diện HK, lại hội kiến với cả đại điện TTK của LHQ v.v...
Qua đó có thể dự đoán điều gì? Ông thứ nhất xem ra có thể là ứng viên của chức TT trong nhiệm kỳ tới chăng? Còn ông thứ hai biết đâu đang ngấp nghé cái chân TBT?
Còn quá ít thông tin nên mọi dự đoán đều là ... mò, nhưng xem ra dường như họ đóng tròn vai, không đến nỗi như ông BT Hà Nội sang tận HK để tặng người ta bức ảnh bêu riếu! hoặc ông Y nói năng ấp úng lại đang vướng vào nghi án Cty QF...
Thôi thì ai lên cũng được miễn là sắm được 50 - 60% vai công bộc của dân của nước! thế cũng đã quí lắm rồi. Các cụ nhẩy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét